1) Жамаат 2) Рузиху зекат 3) Акыйда


Кол жазмада негизинен исламдагы амалдар жөнүндө жазылган.

Кол жазма үч китептен турат. Кол жазманын барактары иретсиз жана айрым барактары жок.

Акыркы беттери жок. Дефект.


Инвентарный номер 137
Предыдущее название инвентаря 90
Автор произведения Ахмедхады Максуди
Место записи Казан
Дата записи 1905 - 1911
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Түрк (осмон)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 128
Первое предложение Хадис шариф: салату алжамаати афдалу мин салати альфаззи бисабхи ваишрейин даража.
Последнее предложение ... Йыл башы куни махаррамниң биринжи кунидир...
Состояние рукописи Хорошо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө
Дополнительные пометки Орусча: Казань Лито-ТипографiяМ.Н. Харитонова