Географиянын башкы сабагы


Жоорапийанын башкы дарсы (географиянын башкы сабагы).

Кол жазма элге географиялык баштапкы билимди берүү максатында жазылган. Анда жер кыртышы, аба, суулар, тоолор, өзөндөр, жылгалар, жаныбарлар, өсүмдүктөр ж. б. тууралуу маалыматтар камтылган. Мындан сырткары кыргыз жана казактардын конуштары жөнүндө да жазылат.

Кол жазма Түркстан аймактык кыргыз билим комиссиясынын тапшырмасы менен орус тилинен которулган казакча эмгектен кыргыз тилине Ишеналы Арабай уулу тарабынан которулган. 

Тэги: Учебник

Инвентарный номер 140
Предыдущее название инвентаря 94
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 152
Первое предложение Которужудан бир ики сөз: Түркүстанда аймактык кыргыз билим комиссиясынын тапшыруу бойунча мына бу “жоорапйанын башкы дарсын” орус тилинен тержиме кылынган казакчадан кыргыз тилине которулду.
Последнее предложение Кайнатканда күрөң суйук шербеттен бүртүк кант чыкканга чактүү кайнатат.
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Орусча: 1. Касымакунов Омор. 1906. с.Ат-Баши, ул.Карла Маркса, 7. 2. Программа мироведения. Комплексный метод.