“Килы заман” романы


“Килы заман” 1916-жылдагы Жети-Суу Албан казактарынын көтөрүлүшүн баяндаган тарыхый роман.

Акыркы беттери жок. Дефект.


Инвентарный номер 141
Предыдущее название инвентаря 95
Автор произведения Мухтар Ауэзов
Место записи Кызыл орда
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи түрк (казак)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 162
Первое предложение “Килы заман” романы казак ышынде болган зор окыйа 1916-жылдагы Жети-Суудагы Албан казактарының «Ак патша» жарлыгына каршы жасаган көтарылыштың кыймылын сүвреттейди.
Последнее предложение Араларында бөтен болмай өзди өзи болыб сөйлешкенде картемыштери:...
Состояние рукописи Хорошо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген