“Сүхейл жана Невбахар”


“Сүхейл жана Невбахар” аттуу месневи (аңгеме) Иран адабиятындан  14-кылымда түркчөгө “Малике-и Дилбарам ба Тисур” которулган.

Сүйүү жөнүндө жазылган бул аңгеме падышахтын кызы Невбахар жана Сухейл аттуу жигиттин сүйүүсүнө кыздын атасы каршы чыгып, анын негизинде сүйүшкөндөрдүн армандары баяндалат. Акыры экөөнүн бирге калуусу менен аяктайт. Бул кол жазмада айрым үзүндүлөру берилген.


Инвентарный номер 146
Предыдущее название инвентаря 106
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 28
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке
Дополнительные пометки Имеются иллюстрации