Кыргызстан жана кеңештер түзүлүшү


Кол жазманын география бөлүгүндө: Кыргызстандын чектери, жеринин түзүлүшү, суулары, абасы, өсүмдүктөрү, жаныбарлары, калкы жана калктын кесиби жөнүндө жазылган.

Тарыхы бөлүгүндө: азыркы Кыргызстан жана анын коңшулаш Республикалары турган жерлердин тарыхы жазылган.

Кол жазманын киришүү бөлүгүндө бул эмгекти жазуу үчүн мурда Кыргызстандын аймагын изилдеген окумуштуулардын, тарыхчылардын эмгектери колдонулуп жазылгандыгы жана эмгек кыргыз жана орус тилдеринде жарык көргөндүгү айтылат. Колдонулган эмгектерге ссылка берилип жазылган. Кол жазманын акыркы беттери жок. Дефект.


Инвентарный номер 147
Предыдущее название инвентаря 109
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 51
Первое предложение Бастыруучудан. Кыргызстан тууралу адабияттын жоктугу, Кыргызстан басма сөз таратуу мекемесин Кыргызстан эриктуу облусунун жаарапйасы, тарихи кеңештер курулушу, күн көрүшү жана маданийаты жонунан бир канча китабтарды чыгарууга мажбур кылды.
Последнее предложение Калмактар, кыргыздар менен казактардын батырдыгына чыдай алышбай акырындаб бийлеген жерлеринен сүрүлө баштаган.
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген