Суфийское сочинение


Түркчө ырлар, диний багытта жазылган.


Инвентарный номер 15
Предыдущее название инвентаря 17
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 150
Количество строк 1950
Первое предложение өз йенгерин баз итлар мен айлагылы минтаз
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи ыр түрүндө, кара сыя менен жазылган
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Башы жана аягы жок, беттер сан аркылуу көрсөтүлгөн эмес.