“Балаларга Кыраат”


“Балаларга Кыраат” аттуу китеби мектептин экинчи жана үчүнчү класстары үчүн чыгарылган.

Балдарга шар жана туура б.а. кырааты менен окууну үйрөтүү үчүн даярдалган.

Казан шаарындагы Император университетинин типографиясында 1907-жылы басылган.


Инвентарный номер 161
Предыдущее название инвентаря 126
Автор произведения Автор не указан
Место записи Казань
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 55
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Литографическое издание