Суфийское сочинениеИнвентарный номер 18
Предыдущее название инвентаря 22
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 136
Первое предложение лаки хатун нака йылдур урна..
Последнее предложение менхул булур зелал бу жануртебир
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө, кара сыя менен жазылган
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Берттер иретсиз, кээ бир жеринде башка кол жазмалар да бар.