1. Куран, 2. «Муъалиму-л-ибадат”, 3.“Ъакаид” китептери


Бул кол жазма бир нече китептерди бириктирип турат. Биринчиси Куран сүрөлөрү, экинчиси «Муъалиму-л-ибадат” деген эмгек «Cабах» китепканасыныкы болгондугу айтылат. Үчүнчүсү болгон “Ъакаид” (“Акыйда сабагы”) деген китеп 1910-жылы (хж.1328) Ахмадхади Максуди тарабынан жазылгандыгы көрсөтүлгөн.

Кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылып, чачылган барактардан турат. Мында үч китептин барактары иретсиз, аралашып калган. Дефект.


Инвентарный номер 19
Предыдущее название инвентаря 22а
Автор произведения Авторы не указаны
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай , Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 249
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген