1990-жылы Ак-Талаа, Ат-Башы, Жумгал өрөөндөрүнөн жыйналган фольклордук материалдар 1. Тайлак баатырдын үч эрдиги. 2. Акын Нурдин казалы 3. Казыбектин казалы 4. Боогачынын ырлары 5. Куйручук жөнүндө 6. Казыбектен 7. Куйручуктун Чүйгө Шабданга барганы 8. Тоголок Молдонун Чоткаранын агасы Касымалыга ырдаганы 9. Калык ырчы А. Айтматов менен Барпы акындын кездеши.


Тэги:

Инвентарный номер 824
Дата записи 1991
Дата передачи в рукописный фонд 1992
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания