Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы


Сборник стихов Фузули, поэма "Лейли и Маджнун"


Инвентарный номер 2
Предыдущее название инвентаря 4
Автор произведения Фузули
Собиратель Казы Молдо Бегмат
Место записи Санкт-Петербург
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай , парс-тажик
Алфавит рукописи Араб
Количество строк 4600
Первое предложение Бисмиллахир-рахманир-рахим. Курана машукул ушшак минхаж алмады
Последнее предложение Ширин вү шекер фешан ву хандан вер бу
Состояние рукописи Плохо
Количество сохраненных копий 1
Подача текста в рукописи кол жазма ыр түрүндө беилген, ар бир бетте 20-30 сап кездешет. Ырларды жазган барактын чет жактарына "Межнун жана Лейла" лирикалык поэмасы жазылган. 2 беттин башына мындай деген кол жазма бар: "Амар уйан езберун кулан асар андаг".
Дополнительные пометки Баткен районуна караштуу Үч-Дөбө айылынын тургуну Казы Молдо Бегматтын мурасына таандык. Небереси Сыдык Исманов тарабынан кол жазма фондуна өткөрүлгөн.