Сборник различных книг


Баткен облусуна караштуу Лейлек жана Кара-оток аттуу үңкүрлөрдөн табылган басмадан чыгарылган кол жазмалар. Диний багыттагы ар түрдүү китептердин бир бөлүгү жана Мектептер китеби, Ыйман китептеринен үзүндүлөр кездешет.


Инвентарный номер 25
Предыдущее название инвентаря 26а
Автор произведения Авторы не указаны
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 87
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке и на полях за пределами рамки