Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар


Биринчи китп: Бул китеп кол жазма эмес типографияда басылган. Бир китептин атылышы болгону менен бир мукабанын ичинде үч түрдүү чыгарма бар. Биринчиси бул аталышта болуп ал 62-бетке чейин гана. Андан кийин Мажмаул латааиф  аталыштагы экинчи китеп 32-бетке чейин уланат. 32-бет жалпы үч чыгарма камтылган китептин 94 –барагына чейин бар. Үчүнчу китеп жалпы китептин 95-барагынан (1-бетинен 35-бетине чейин жок ) башталат да  380-баракка чейин уланат. Экөө тең арап тилинде. Негизинен диний маселелер камтылган.  Үчүнчү китеп болсо татар-ногой тилинде. Негизинен Түркиянын аймагында  сегизинчи кылымда жашап өткөн баатыр Саид Батталдын эрдиктери тууралуу жомоктотуп көбүртүп жабыртып сүрөттөлөт.

Экинчи китеп: Мажмаул латааиф  (жакшы нерселердин топтому). Жылы: 1907. Басылган жер: Казан шаары, типо-литография императорского университета. Автор: жазылган эмес. Казан шаары, Шамсидин Хусайновдор каржылап басышкан. Басма тип: таш  басма (полиграфия), кол жазма эмес. Жалпы: 32 бет. Тили : толугу менен арап тилинде. 


Инвентарный номер 281
Предыдущее название инвентаря 183
Автор произведения Аби Абдуллах Мухаммад бин Салаама Кудааъи
Место записи Казан
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Араб, татар (ногой)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 381
Первое предложение Бисмиллахиррахмааниррахиийм, алхамду лиллаахиллазии хадаана лидинихи аллази акмалаху вартадааху
Последнее предложение ва фи кулли явмин йажиду мааиатин
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц 1-беттен башталып 61-бетке чейин бул аталышта уланат. 62-беттен баштап Мажмаул латааиф аттуу башка чыгарма башталат.
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген