Фарзу айн


Кол жазма эмес. Көпчүлүк бөлүгү перс тилинде жазылган динге байланыштуу китеп. Түрк чагатай тилинде жазылган текст да орун алган. Намаз орозо жана башка маселелер айтылган.

Китептин аталышы фарзул айн – жеке мусулмандын мойнундагы милдеттер деп которулат. Перс тилинде болуп четинде түкр тилиндеги котормосу орун алган. Өзгөчөлүгү башка текстерге караганда арапча жана фарсча сөздөр өтө көп колдонулган.


Инвентарный номер 283
Предыдущее название инвентаря 187
Автор произведения Мухаммад Наасих Махдум бин Жанаб дамулла Али Мухаммад ахунд
Место записи Ташкент
Дата передачи в рукописный фонд 79
Язык рукописи парс
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 27
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Бет китептин чет жакасында горизанталдуу коюлган.
Подача текста в рукописи Негизги перс тилиндеги текст рамканын ичинде берилген. Рамканын сыртында чет жакасында түрки тилиндеги текст орун алган.
Дополнительные пометки 1895, 28-февралда С.Петербургда басууга уруксаат берилген. Ташкент шаарында басылган. Насталик графикасы м-н басылган.