Кол жазманын аталышы белгисиз


Кол жазма эмес полиграфияда басылган. Дин ишениминде Юсуф пайгамбар бар анын жашоосу тууралуу икаялар көп. Бул китепте Юсуф пайгамбар тууралуу айтылат. Китеп 15-беттен башталып 17-бетте үзүлүп калган.

Жусуп жана Зулайка аталышта кыргыз молдолорунда көп окулан китеп.


Инвентарный номер 284
Предыдущее название инвентаря 188
Автор произведения Автор неизвестен
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи түрк (татар)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 129
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Эки колоннада ыр түрүндө берилген.