“Муаллемүл-ибадат”


“Муаллемүл-ибадат” (ибадаттар үйрөтүүчү) китебинин экинчи бөлүмү. Ислам дининде орозо учурунда малдарындын кандайдыр бир бөлүгүн зекетке берүүгө ар бир мусулман милдеттүү. Мына ошол зекет кимге ким тарабынан кандай учурларда, кандай өлчөмдө бериле тургандыгы тууралуу баяндалат.


Инвентарный номер 309
Предыдущее название инвентаря 223
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 27
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Литографическое издание