“Сүхейл жана Невбахар”


“Сүхейл жана Невбахар” аттуу месневи (аңгеме) Иран адабиятындан  14-кылымда түркчөгө “Малике-и Дилбарам ба Тисур” деп которулган. Сүйүү жөнүндө жазылган бул аңгеме падышахтын кызы Невбахар жана Сухейл аттуу жигиттин сүйүүсүнө кыздын атасы каршы чыгып, анын негизинде сүйүшкөндөрдүн армандары баяндалат. Акыры экөөнүн бирге калуусу менен аяктайт. Толук түрдө берилген.


Инвентарный номер 340
Предыдущее название инвентаря 265
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 48
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке. Литографическое издание
Дополнительные пометки Имеются иллюстрации