Сборник рукописных и печатных сочинений


Бул жыйнак түркчө кол жазма жана басма текстерден турат.

1885 – 1927 жылдар арасында топтолгон. Ичинде жакшы дуалар жөнүндө да жазылган.

Бул жыйнактын аягында Осман ибн Сыддык ибн Токтобай ибн Каримшак аттуу ысым жазылган. Бул балким Османаалы Сыдыков болушу мүмкүн.


Инвентарный номер 37
Предыдущее название инвентаря 40
Автор произведения Осман ибн Сыддык ибн Токтобай ибн Каримшак
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 195
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Нумерация отсутствует.
Подача текста в рукописи Рукописный текст