Записи кыргызского молдо разного содержания


Ар түрдүү темаларды камтыган кыргыз молдо тарабынан жазылган. Башында магиялык төрт бурчтуктар, алардын түшүндүрмөсү түркчө берилген. Ошондой эле кечирим дуалар, өлүүнү көмүү эрежелери ж.б. берилген.


Инвентарный номер 38
Предыдущее название инвентаря 41
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 72
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи түрдүү кол жазмалар бар, литографиялык басма, кол жазма, кара жана көк сыя менен жазылган. Башкы 4 бети арапча жазылган.
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Беттери иретсиз.