"Китабу иззати маабин насихатус салихин"


Баалуулуктар, сый-урмат, садака тууралуу эң жакшы насыйкаттар айтылат.


Инвентарный номер 41
Предыдущее название инвентаря 4
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1905
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 54
Первое предложение Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин
Последнее предложение башы террине сөзде хүжжет кылгучы болмагыл ве такы сөзни масхарага
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи басма түрүндө түркчө, кара сыя менен жазылган. Китептин акыркы беттеринде башка текст берилген.
Дополнительные пометки Казанда 1905-жылы басылган. Китептин акырында 4-5 бет башка чыгармага тиешелүү. Беттери иреттүү, акыркы беттери жок