"Навадир" таржимаси


Ислам дүйнөсүндө сейрек кездешкен, баалуу буюмдар тууралуу баяндардын жыйнагы.  "Невадир" - сейрек кездешкен, баалуу буюмдар деген маанини берет.


Инвентарный номер 42
Предыдущее название инвентаря 5
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1901
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 184
Количество строк 5323
Первое предложение бир кади вефат олдукда ардында хатуни хамле йани йүклү калды
Последнее предложение дуа кылса Аллах тебарик му таала ол кимсениң йел бойна кылган максудларында кафи булур
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Басма түрүндө түркчө, кара сыя менен жазылган.
Дополнительные пометки Автор белгисиз. Беттери иреттүү түрдө жайгашкан.