Дуалар жөнүндө кол жазма


Дуалар жөнүндө кол жазма. Салаваттар, касыдалар жана Мухаммед пайгамбар жөнүндө баяндар жазылган.


Инвентарный номер 43
Предыдущее название инвентаря 7
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 27
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кол жазма көк, кызыл, жашыл кара сыялар менен жазылган
Дополнительные пометки Кол жазманын автору, жылы белгисиз. Беттер иретсиз жайгашкан.