Окуу китеби


Арап алфавитинин жазылыш өзгөчөлүктөрү тууралуу баяндалат.

Тамгалардын бирге кантип жазылышы керек экендигин алфавиттик негизде бир тамганын башка бардык тамгалар менен кандай жазылгандыгын көрсөтөт.


Инвентарный номер 430
Предыдущее название инвентаря 28
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1980
Язык рукописи арабский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 20
Состояние рукописи Очень плохо
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке