“Китабүл-вакиф”


“Китабүл-вакиф” (кабарчы китеби) кол жазмасы ар түрдүү текстерди камтыйт.

Намаздан баштап динге байланыштуу тексттер бар.

Кээ бир жеринде кишилердин аты-жөнү жазылган.

Бир кабарчынын топтоп жүргөн маалыматтары десек да болот.


Инвентарный номер 438
Предыдущее название инвентаря 36
Автор произведения Авторы не указаны
Дата передачи в рукописный фонд 1980
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 40
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация отсутствует.
Подача текста в рукописи Рукописный текст