Китабу дурул-ажаиб


Диний багытта жазылган кол жазма дептери. Намаз тартиптери, амалдар, пайгамбарлар жөнүндө жазылган.


Инвентарный номер 45
Предыдущее название инвентаря 10
Автор произведения Дүйшөналы уулу Азык
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 19
Первое предложение Абасийе девлетинде 35 киши халифелик этти.
Последнее предложение Секизинчи ехл-и салиб севери
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Көк, жашыл, кызыл сыялар менен жазылган. Дилбаян сыяктуу баяндалат.