Тарихи ислам


Ислам тарыхы жөнүндө кеп болот. Абасийе өлкөсүнүн 37 халифаты тууралуу айтылат.


Инвентарный номер 46
Предыдущее название инвентаря 11
Автор произведения Салах Кемал
Место записи Казан
Дата записи 1913
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 67
Количество строк 1675
Первое предложение Девлети Абасийе: Абасийе девлетинде 37 киши халифелик етди.
Последнее предложение гирди ве шол гүнден бейирли али машаллах
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи Басма түрүндө кара сыя менен жазылган
Дополнительные пометки Текст менен бирге сүрөттөр берилген. Акыркы беттери жок. Дефект. Беттер иреттүү.