Жаохарул-хикаят


Ислам дүйнөсүндө сейрек кездешкен, баалуу уламыш, аңгемелер жыйнагы.


Инвентарный номер 47
Предыдущее название инвентаря 16
Автор произведения билгесиз
Место записи Казан
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 105
Первое предложение корку түшди имди муминлер таква кивими себебли.....
Последнее предложение Аллах таалага тефвиз кылмага ве гайрет ве хамийетге себеб булур
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Басма түрүндө кара сыя менен жазылган.
Дополнительные пометки Текст толук эмес, 17 беттен башталып, 122-бетте аяктайт. Дефект. Беттер иреттүү.