Окуу дептери


1936-жылдагы бир окуучунун дептери. Ичинде алгебра, геометрия, зоология, геометрия сабактары боюнча жазылган класстык иштери бар.


Инвентарный номер 48
Предыдущее название инвентаря 17
Автор произведения белгисиз
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латиница
Количество страниц 130
Первое предложение берилген сандын эң кичине орток бөлүнүсүнүн табуу үчүн, берилген сандардын түп санына ажыратабыз
Последнее предложение : башкаруу жаңы бадышалуу. (кароол). Мал чарбачылык: кой, чочко, уй.
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кол жазуусу, көк сыя менен жазылган.