“Диване-и Мешреб”


“Диване-и Мешреб” (Ичкилик ичүүлчү жер) 1900-жылы Ташкент шаарында “Ильин” типографиясында басылган.  Жүзүмдөн жасалган шарап Диван адабиятында кеңири жазылган темалардын бири. Бул китепде да шарап тууралуу баяндалат.


Инвентарный номер 533
Предыдущее название инвентаря 89
Автор произведения Автор не указан
Место записи Ташкент
Дата передачи в рукописный фонд 1981
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 153
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке