Ыр жыйнак


Ыр жыйнак. Кенесары, Наурбай, Нышанбай акындардын ырлары (казакча).

1923-жылы Ташкентте басылган. Башкы беттери жок.

Тэги: Ырлар

Инвентарный номер 561
Автор произведения Кенесары, Наурбай, Нышанбай
Место записи Ташкент
Язык рукописи казахский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 112
Состояние рукописи Очень плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная