“Курандын таржымасы”


“Курандын таржымасы” арап тилинин жанында татар тилинде түшүндүрмөсүн берген.

Казан шаарында басылган. Курандын жетиден бир бөлүгүнүн татар тилиндеги таржымасы.

Тэги: Коран

Инвентарный номер 562
Автор произведения Автор не указан
Место записи Казань
Язык рукописи арабский, татарский
Алфавит рукописи арабица
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Текст размещен в рамке