“Жевахирүл-Хикайат”


“Жевахирүл-Хикайат” (Аңгемелердин баалуулары) – маанилүү аңгемелердин топтому.

Тэги: аңгемелер

Инвентарный номер 565
Автор произведения Авторы не указаны
Язык рукописи чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Состояние рукописи Плохо