“Феннул-тежвид”


Шахид Авнинин “Феннул-тежвид” (Куранды усулуна карата окуу илими) аттуу китеби 1913-жылы Казан шаарындагы Актанова типографиясында басылган.

Куранды өзүнүн усулуна карата окуу илими тууралуу баяндалат.


Инвентарный номер 569
Автор произведения Шахид Авни
Место записи Казань
Язык рукописи арабский, чагатайский
Алфавит рукописи арабица
Количество страниц 22
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Нумерация постраничная