Сборник суфийских трактатов о профессиях


Кесиптер тууралуу суфийлердин илимий баяндардын жыйындысы. Ар түрдүү кесиптер (бут кийим оңдоочу, таш устасы, сүрөт устасы ж.б.) жөнүндө кеп кылат.


Инвентарный номер 57
Предыдущее название инвентаря 29
Автор произведения белгисиз
Собиратель Наамар Укубаев
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 136
Первое предложение Муса үчүнчи шах насыр хүсрди, төртүнчи шейх бир шекер гиби турурлар
Последнее предложение егер кыз балалар өзи бирле тутса тез фырсатда бахты ачылып
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки Литография, Тору-Айгыр аймакта табылып, Үкүбаев Наамар тарабынан өткөрүлгөн. Дефект. иретсиз,5-66 беттер китептин акырында жайнашып, китеп 83-беттен башталган.