Сборник суфийских трактатов о профессиях


Кесиптер тууралуу суфийлердин илимий баяндардын жыйындысы. Ар түрдүү кесиптер (бут кийим оңдоочу, таш устасы, сүрөт устасы ж.б.) жөнүндө кеп кылат.


Инвентарный номер 59
Предыдущее название инвентаря 32
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 151
Первое предложение жибим вай мени бир кез йедим вай бенде хасим ий достум дерйалардын чык
Последнее предложение дирефшти тутарда кайсы айт не окур жеваб леминүл мүлк эл-йевм севал
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Литография. Дефект. Беттер иреттүү түрдө жайгашкан, бирок башы жана аягы жок.