Фрагменты из разных книг


Диний багытта жазылган китептин бир бөлүгү. Ичинде орозо, гусл (дененин бардык мүчөлөрүн жууп тазалоо), даарат(намаз окууганга даярдануу, тазалануу), суу жок жерлерде(чөлдө) даарат алуу эрежелери, парз иштери тууралуу кеп айтылат.


Инвентарный номер 6
Предыдущее название инвентаря
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 44
Количество строк 900
Первое предложение шекер-и Хак раке пешу едерим
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи ыр түрүндө жана кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Баткен районуна караштуу Үч-Дөбө айылынын тургуну Казы Молдо Бегматтын мурасына таандык. Небереси Сыдык Исманов тарабынан кол жазма фондуна өткөрүлгөн.