Малика-и диларем, Китаб-и саневбер


"Малика-и диларем" жана "Китаб-и саневбер" аттуу эки жомок жана аты белгисиз эки элдик жомоктор сүрөттөрү менен тартылган.

Тэги: жомок

Инвентарный номер 62
Предыдущее название инвентаря 35
Автор произведения элдики
Место записи Бухара
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 163
Первое предложение атар уйан ахбар у на кылан асар у мухаддес дастан бостан у хош-чинан
Последнее предложение мустафа салаллаху алейху ве селамны йем мурадлар йефа тиңур галсын ... Нет ал-китаб би-авни .....
Состояние рукописи Требует внимания
Количество сохраненных копий 2
Подача текста в рукописи Кара сөз жана ыр түрүндө берилген.
Дополнительные пометки эки жомок толук түрдө, экөөсүнү башкы жана акыркы беттери жоголгон. Литография. Т: Л. Н Левина