Диван-и Риза-и


Ризанын ырлар жыйнагы


Инвентарный номер 65
Предыдущее название инвентаря 40
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1904
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи түрк (татар)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 98
Количество строк 3724
Первое предложение сол йа Раб ала нур-и алевра, вежхе келишмес фи вакт илга
Последнее предложение хараке бу мензилде конду гөчисердир акыбат, гөчмез ве конмаз кемдүр ол хаким ла-йемут
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сыя менен басылган басма китеп. Ыр түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Татар тилинде Казан шаарында Каримов бир туугандардын типографиясында басылган. Акыркы беттери жоголгон.