Мулла Худайберди


Сборник различных трактатов (рисале), таких как трактат по земледелию (дихканчидик), овцеводству и.т.д.

Автор Мулла Худайберди, уроженец Кашгара. Рукопись написана в Уч-Турфане, где ее автор служил муллой среди бедняков.


Инвентарный номер 73
Предыдущее название инвентаря 1
Автор произведения Худайберди
Место записи Үч - Турфан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 83
Первое предложение ...дуайы салават кебире бу терүм хазрети пейгамберима салалоху алейху ва салам хаберде андаг гелтүрүплар
Последнее предложение кашкардын гелиб меним аз бир ай тижарет, йине бир кил пынар гарибга ей йаш херажет
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кол жазма кара сөз түрүндө жазылган.
Дополнительные пометки Кашкар аймагынын тургуну Му лла Худайберди тарабынан Үч-Турфанда кедейлердин арасында молдо болуп жүргөн учурда жазган. Беттер сандар менен көрсөтүлгөн эмес. Дефект.