Анонимдүү кол жазма


Анонимдүү кол жазма, түрк тилинде жазылган, ал эми кээ бир дуалар, аяттар араб тилинде жазылган.


Инвентарный номер 80
Предыдущее название инвентаря 13
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай , Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 180
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кол жазма кара сөз түрүндө жазылган
Дополнительные пометки Башкы жана акыркы беттери жок. Европадан чыккан кагаз, качан жана ким тарабынан жазылгандыгы белгисиз. Беттер сандар менен көрсөтүлгөн эмес. Дефект.