" Тарих-и енбийа"


Бул китепте Адам Алейхи Селамдан тартып Мухаммед пайгамбарга чейинки пайгамбарлар жөнүндө баяндар, тарыхый окуялар айтылат.


Инвентарный номер 86
Предыдущее название инвентаря 25
Автор произведения Абдуллах Сыдкы
Место записи Санкт-Петербург
Дата записи 1899
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 62
Первое предложение Инсанларынг евелки аталары хазрет-и Адем алейхи ел-селамдур.
Последнее предложение Тарих-и ведалетлерини ве тарих-и вефатлерини ве миддет өмүрлерини ве кайсы кумлара мебус олдукларыны ве махал икаметлери кайсы йере айырдыгыны гөстарүр жедүлдүр
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө басылган.
Дополнительные пометки Дефект. Акыркы беттери жок.