Диний календар (1968-69)


Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында басылган диний календар. Мусулмандардын 1388- хижри жылы. Апта жана күндөргө бөлүнүп, күндүн чыгышы жана батышы Өзбекстандын убактысы менен көрсөтүлгөн. Майрам жана маанилүү даталар жөнүндө жазылган.

Тэги: Календарь

Инвентарный номер 89
Предыдущее название инвентаря 30
Автор произведения белгисиз
Место записи Ташкент
Дата записи 1968
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 23
Первое предложение Мухаррем (ашура) айы. 30 күн. 1968 (1388-х.ж.)
Последнее предложение Зилхижже (Курбан) айы. 29 күн. 1969 (1388-х.ж.)
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Таблица түрүндө берилген.
Дополнительные пометки “Фан” Нашриетиниң басмаканасында басылган. Заказ № 67-1968 жыл.