Навои диваны


"Диван" (Сборник стихов) Алишера Навои. Сборник стихов Навои. Дефектная, начало и конец утрачены. На тюркском языке. Июнь-августь 1976 года.


Инвентарный номер 9
Предыдущее название инвентаря 11
Автор произведения Навои
Собиратель Мурзалиев, Маматалиев
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 200
Количество строк 6800
Первое предложение йиңе йыглаб анберин нулфин кисар ижран түни
Последнее предложение түн турреси мумсуринг йылыдын булду митарра
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи текст ыр түрүндө берилген.
Дополнительные пометки башкы жана аяккы беттери жоголуп кеткен. Мурзалиев, Маматалиев тарабынан тапшырылган. Иретсиз, 3-14 беттер китептин акыркы беттерине кошулуп кеткен, китептин башында 15 беттен башталат.