Диний календар (1969)


Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында басылган диний календар. Мусулмандардын 1389- хижри жылы. Апта жана күндөргө бөлүнүп, күндүн чыгышы жана батышы Өзбекстандын убактысы менен көрсөтүлгөн. Майрам жана маанилүү даталар жөнүндө жазылган. Аягында башка шаарлардын да убакыттары берилген.


Инвентарный номер 90
Предыдущее название инвентаря 31
Автор произведения белгисиз
Собиратель Орто Азия жана Казакстан мусулмандар диний башкармасы астында түзүлгөн
Место записи Ташкент
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 24
Первое предложение Мухаррем (ашура) айы. 30 күн. 1969 (1388-х.ж.)
Последнее предложение Зилхижже (Курбан) айы. 29 күн. 1970 (1388-х.ж.)
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Таблица түрүндө берилген
Дополнительные пометки Өзбекстандын мамлекеттик басмаканасында басылган. 1969-1388 х.ж.