Диний багытта жазылган китеп


Диний багытта жазылган китеп. Алгач Алланы мактайт, кириш сөзү, биринчи межлисден (чогулуш) онунчу межлиске чейин кеп кылат. Аягында Аллага болгон дуалар (мүнажат) айтылат.


Инвентарный номер 92
Предыдущее название инвентаря 33
Автор произведения Ахмед Сабит
Место записи Ташкент
Дата записи 1883
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 95
Количество строк 3600
Первое предложение Ахмед Сабит дер саңа ий падишах жихан, Хамд едериз ашыкаре хем нихан.
Последнее предложение Чун олды бу маани шербед ачлы, Динур тарих ху хайр у абкы.
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Текст ыр түрүндө жазылган
Дополнительные пометки Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан 331-номердеги руксат кагазы менен 1303–х.ж.(1883) 20–июлда басылган.