Ферхад жана Ширин


Иран адабиятынан алынган түрк усулундагы аңгеме. Мында Ширин аттуу хандын кызы менен Ферхаттын сүйүүсү баяндалат. Ферхат, хан сарайларды кооздогон уста, Ширини сүйүп калат. Бирок Шириндин эжеси Мехмене Бану дагы Ферхатты жактырып калат. Ферхад Хүрмүз шахтын жардамы менен Ширинди Мехмене Банудан согуштун күчү менен тартып алат. Бирок Шахтын баласы да Ширинди сүйүп калгандыктан, Хүрмүз шах Ферхатты аткара албас буйрук берет. Тоону жарып, сууну алып өтүү керек. Ошол учурда Шириндин өлүмү тууралуу кабар келип, Ферхат кайгысындан тоонун астында калат. Муну уккан Ширин да өзүн өзү өлтүрөт. Ошондон кийин экөөнүн күмбөзүндө кызыл жана ак гүл ак сүйүүнүн символу катары чыгып турат.


Инвентарный номер 93
Предыдущее название инвентаря 34
Автор произведения элдики
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 15
Количество строк 300
Первое предложение Булар бирле сахиб-и иззет у лайык сохбет булуп, улугларының сохбетлерине мүшереф болгай.
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Текст ыр түрүндө жазылган.
Дополнительные пометки Дефект. Көптөгөн беттери жоголгон. Башкы жана акыркы беттери жок.