Диний багытта жазылган китеп


Диний багытта жазылган китеп. Башта Алланын элчиси болгон Мухаммед Мустафа (Салаллоху Алейху ве Салам) тууралуу айтылат. Анын Алла жолундагы айтылган туура сөздөрү баяндалат. Ар түрдүү дуалар, намаздын түрлөрү, окуу тартиби, жакшы менен жамандын айырмачылыктары тууралуу кеп кылат.

 


Инвентарный номер 94
Предыдущее название инвентаря 35
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 301
Первое предложение Мухаммед Мустафа салаллоху алейху ве салам (ресулаллах) Аллах Тааланын тогры йолыны гөрсетүрге йиберган элчисидур.
Последнее предложение Бу сөзлерде шүпхе йоктур есраруны вакыфларга.
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Текст кара сөз жана ыр түрүндө жазылган.
Дополнительные пометки Башкы беттери жок. 7- беттен башталат.