Диний багытта жазылган китеп


Диний багытта жазылган китеп. Адам алейху салам пайгамбардан баштап, кийинки пайгамбарлар тууралуу кеп кылат. Акырет жөнүндө ойлор айтылат.


Инвентарный номер 96
Предыдущее название инвентаря 37
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 160
Первое предложение Йүрсе шейтан йем шундаг йүрүр шол Адем алейхус-селам биле
Последнее предложение : дефект
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Текст кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Дефект. Көптөгөн беттери жок. Баш-аягы жок.