Фазаил аш-шүхур


Бул чыгармада арап айларынын Режеп, Шаабин жана Рамазан айларынын жакшылыктарыны жана соопторуну баян кылат.


Инвентарный номер 97
Предыдущее название инвентаря 38
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1990
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 46
Первое предложение Хамдулаллах тебарек у Таала кабарча махлукларга рызк веран олдур салават пейгамберимиз Мухаммед Мустафа салаллоху алейху ве саламгадур.
Последнее предложение Ата анасы кучаклап идилер ай изгү баламызның үчүн хер изгүликни кылдың
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи Таблица түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Башкы жана акыркы беттери жок. 20-март 1900-жылы Санкт-Петербургда китептин басылышына рухсат берилген. М. Чирков аттуу типо-литографияда Мухаммед Али ибн Минхажуд-дин Оглунун каражаты менен басылган.