Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык


Бир китепте эки чыгарма басылган. 1) Тенких (к. Тенкихат) – 1. Бир нерсенин көп жана керексиз бөлүмдөрүн чыгарып оңдоо, чыгаруу, тактоо 2. Нике кылуу. 2) Межами ал-Хакайык – чындыктардын топтолгон жери.


Инвентарный номер 98
Предыдущее название инвентаря 39
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1912
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 227
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген.